Sunday, October 31, 2010

Siapa itu Jabir B. Haiyan??

JABIR IBN HAIYAN

Latar belakang   


Jabir Ibnu Haiyan (750-803 masihi), juga dikenali sebagai Geber oleh orang-orangBarat. Beliau juga digelar sebagai “Bapa Ilmu Kimia Moden”. Nama penuh beliau ialah Abu Musa Jabir Ibn Hayyan.Beliau berasal dari Kufah, Iraq. Beliau bukan sahajaterkenal dalam bidang perubatan tetapi juga dalam bidang kimia. Pada peringkat awalkerjayanya, beliau pernah berguru dengan Barmaki Vizier iaitu semasa zaman KhalifahAbbasiah pimpinan Harun Ar-Rasyid.

Sumbangannya Dalam Tamadun Islam


Sumbangan terbesar beliau ialah dalam lapangan ilmu kimia. Beliau cukupterkenal kerana hasil penulisan yang melebihi daripada seratus risalah yang telahdiabadikan sehingga kini. Terdapat sebanyak 22 risalah yang antaranya berkaitan denganalkimia (Al-Kimiya dari bahasa Arab) dan ilmu kimia. Kajiannya dalam bidang kimia menyebabkan beliau disanjung pada zamannya.


Beliau juga telah memperkenalkan model penelitian dengan cara eksperimen didunia alkimia. Maknanya, beliau yang menjana momentum bagi perkembangan ilmukimia moden. Beliau juga banyak mengabdikan dirinya dengan melakukan eksperimen dan pengembangan kaedah untuk mencapai kemajuan dalam bidang penyelidikan. Beliau mencurahkan daya upayanya pada proses pengembangan kaedah asas ilmu kimia dan kajian terhadap pelbagai mekanisme tindak balas kimia. Jadi, beliau mengembangkan ilmu kimia sebagai cabang ilmu alkimia.


Beliau telah berjaya menggabungkan kaedah kajian secara tradisional dengankajian secara moden menerusi ekperimen dan makmal. Antara sumbangannya yang paling bermakna ialah kejayaan mencipta teori peleburan logam seperti raksa,pengewapan, penyaringan, penghabluran dan penyulingan.

Disamping itu, beliau telah memperkenalkan beberapa istilah kimia sepertialkali, (arab: al-qali) iaitu garam kalium untuk mebuat baja, sabun dan bahan kimia.Antara beberapa kejayaannya yang lain dalam bidang kimia, salah satunya ialah dalampenyediaan asid nitrik, hidroklorik, sitrik, dan tartarik. Penekanan Jabir dalam bidangeksperimen sistematik ini diketahui umum tidak ada tandingannya di dunia.

Oleh sebab itulah, mengapa Jabir diberi kehormatan sebagai "Bapa Ilmu Kimia Moden" oleh rakan sejawatnya diseluruh dunia. Bahkan dalam tulisan MaxMayerhaff, disebutkan bahawa jika ingin mencari susur galur perkembangan ilmu kimiadi Eropah maka bolehlah dijejaki secara langsung pada karya-karya Jabir Ibnu Haiyan.


No comments:

Post a Comment